A www.recompagro.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) a BIOMASS Kft. (a továbbiakban Tulajdonos) üzemelteti.

 

Tulajdonos kijelenti, hogy a Honlapon megjelenő minden anyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges jogosultságokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel. Tulajdonos nem ad közre semmilyen formában olyan anyagot, amelynek felhasználása jogszabályokba ütközik.

 

Tulajdonos a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy felhasználója az eredeti anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A Honlapon található anyagokat senki nem jogosult a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Honlapon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azok bármilyen, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. A felhasználót felelősség terheli mindennemű kár előidézéséért, ami a Honlapon bármilyen formában közre adott anyagok jogosulatlan felhasználásából ered.

 

 

Budapest, 2013. augusztus 21.